Sopsortering

På Lagunen har vi viss sopsortering där ni medlemmar kan slänga de eventuella sopor som blir över efter er vistelse/hantering vid/med båten            ( privata sopor hemifrån slängs hemma i avsedda kärl ). Det finns speciella behållare för glas, plåtburkar med färg, hushållssopor, metallskrot och en blå container för brännbart material. Vi har INTE något kärl för elektrisk apparatur.

På den senaste räkningen från soptömmarna hade det tillkommit extra avgift på 450:- för att det låg 2 dammsugare (!) bland de brännbara soporna. Någon, eller om det är två personer, tror alltså att det bara är att bränna upp en dammsugare. Så är icke fallet.

Vår förhoppning är att detta var en engångsföreteelse, att den eller de som dumpade dessa dammsugare led av tillfällig sinnesförvirring eller var på trycket och att det Ej kommer att upprepas.