Regler för Hyra uppläggningsplats på land

 

Bilaga 1, Hamnordningen

 

 

REGLER FÖR LÄGENHETSARRENDE AVSEENDE BÅTUPPLÄGGNING PÅ LANDPLATS.

  1. Hyresdekal ska fästas så att den är väl synlig.
  2. Båten får endas uppläggas på av hamnfunktionär anvisad plats.
  3. Gällande försäkringsbevis skall uppvisas för att få teckna hyresavtal. Det åligger hyresgästen att hålla båten försäkrad under avtalstiden.
  4. Andelshamnen Lagunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba uppläggarens båt eller tillhörighet på grund av storm, brand, stöld eller liknande orsak.

 

Hamnordningen finns bl.a. publicerad på föreningens hemsida   http://lagunen.nu/.