Kontaktuppgifter

Det är alldeles för många som missar att uppdatera sina kontaktuppgifter här på Lagunen. Se till så att vi har rätt telefonnummer samt e-mail i registret så vi kan nå alla medlemmar.