Lagunens kurser höst/vinter

Vi startar våra kurser i oktober. Nedan finner du information om Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF , under ledning av Henrik de Vries.

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till ovanstående mail alt mobil 0766-453 000

FÖRARINTYG
Start Torsdag 15 oktober 2020 kl 18:30 Pris 2000 kr exkl material och examination


Kursen innehåller:
– Svenska sjökort, symboler och förkortningar
– Navigering (grunder)
– Lämplig båtutrustning
– Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
– Miljö
– Väder och vind
– Lagar och regler
– Knopar
– Fyrar och landmärken

Upplägg:
Innefattar 8 träffar plus 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en kostnad av ca 500 kronor.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

Kursmaterial:
Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se.

Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 931 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

KUSTSKEPPARINTYG
Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdag, 14 januari 2021 kl 18:30.

Upplägg:
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 500 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll:
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål:
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper:
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursmaterial:
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal

VHF-SRC Din livlina till land med praktik
Start datum, torsdagen 18 mars 2021 kl 18:30. Pris 1100 kr inkl material

Innehåll och mål:
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc.
. Allmänt om VHF och VHF-nätet
– DSC, GMDSS
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

Upplägg:
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.

Förkunskaper:
Det enda som behövs är ett stort intresse!

Kursmaterial:
Inte fastställt

Bra att veta
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften på 625:- (2020) betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000