Från Ordförande

Lite blandat från vår ordförande Peter Ravn-Holm

 

2017-05-17

Tore har meddelat att han ämnar avsluta sitt arbete hos oss i Lagunen vid månadsskiftet nov/dec. Tore har  varit med oss sedan 2006 och har i hög grad varit den person som skapat både trivsel och ordning och reda i hamnen under denna tid. På styrelsens uppdrag vill jag tacka Tore så mycket för en fantastisk god arbetsinsats, vi kommer att sakna Tore. Arbetet med att hitta en ny hamnkapten startar omgående. Vi kommer att ta hjälp av ett proffsigt  rekryteringsföretag som skall hjälpa oss med kravprofil, annonsering och urval. Inom kort så kommer det att meddelas var man skickar ansökningar eller tips på bra kandidater.

Peter Ravn-Holm // Ordförande

 

Lite blandat från vår förre ordförande P-O Carlsson

2016-11-18

Kära Lagunare,

de flesta av er har stängt ner båtsäsongen för i år men inte desto mindre har vi två viktiga begivenheter framför oss och det är stämman i Andelshamnen och årsmötet i Båtsällskapet den 30 november.

Lagen om ekonomiska föreningar har reviderats i vissa delar, nu under 2016 och det är anledningen till att styrelsen föreslår en ändring av stadgarna när det gäller kallelsetiden till en extrastämma. Minimikravet är numera två veckor.

Revideringen av lagen innebär också, i andelshamnen, att de som kan vara ombud för en medlem inte längre behöver vara i kretsen make, sambo eller annan medlem utan kan vara någon annan person. Dessutom kan ett ombud företräda högst tre medlemmar. Det senare innebär en korrektion till vad som anges i kallelsen till den ekonomiska föreningen. För att alla ska få vetskap om detta läggs denna information in på vår hemsida samt anslås på anslagstavlan i klubbhuset.

Här är en fullmakt i pdf-format som  kan användas, fullmakt-ah.

I samband med stämman och årsmötet tackar jag för mig efter tre år som ordförande för de bägge föreningarna. Redan innan sommaren 2015 informerade jag valberedningen om detta, så att de hade god tid att börja leta efter en efterträdare att föreslå för medlemmarna. Bakgrunden till att jag slutar är andra privata engagemang som tidsmässigt inte går att kombinera med den arbetsinsats som ordförandeskapet innebär. Det har varit en spännande tid i en attraktiv hamn med framtiden för sig. Det är också kul att se att vi har en grupp yngre medlemmar som inte minst det senaste året visat stort intresse för hamnen och dess framtid, vilket borde borga för att återväxten i styrelserna förhoppningsvis tryggas framöver.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla medlemmar samt Tore, Pia, Christer och alla förtroendevalda för gott samarbete under åren.

Hoppas att ni har möjlighet att komma den 30 november så ses vi då,

autograf

Per-Olov Carlsson, ordförande.

 

 

2016-06-23

Kära Lagunare,

 

så är midsommar här – redan. Risk för regn men det hör väl till.

I förra veckan hade vi en liten ceremoni för att ”officiellt” inviga Husbilsparkeringen. Jo, den har ju varit där hela tiden men det har varit ett ganska omfattande arbete och styrelsen tyckte att det skulle uppmärksammas på något sätt. Tore, som lagt ner mycket arbete och tid i projektet, klippte bandet. Kul  att ett drygt tiotal husbilsgäster också deltog. De uppskattade verkligen de förbättringar som gjorts, vilket vi också kan se på statistiken; 84 i maj och 145 fram till dags dato i juni, trots allt byggande på vägarna ner till hamnen. I sammanhanget skall väl också nämnas att under de tre första veckorna i juni förra året hade vi 37 besökande husbilar.

Jag vill också slå ett slag för vår Facebook-sida ”Båtsällskapet Lagunen Malmö”. Idag är vi 78 medlemmar och vi skulle gärna bli fler. Ett enkelt sätt att få ut vad som händer och att kanske få fler till grillen en kväll.

Låt oss nu hoppas på att det fina vädret fortsätter och att vi får en riktigt fin sommar oavsett var resan går.

På vägnar av styrelsen önskar jag er alla en riktigt fin midsommar,

autograf

Per-Olov Carlsson.

sol

 

Rustar för regn men hoppas på sol.

 

 

2016-03-24

Kära Lagunare,

påsken är redan här och den kommer tidigt i år med påskdagen den 27 mars. Enligt kalendern som vi följer i Sverige infaller påskdagen tidigast den 22 mars och senast den 25 april. Vi är alltså definitivt i den tidiga änden i år. Många, nåväl, en del, i hamnen har som tradition att båten ska i vattnet till påsk och nog har man skymtat en och annan påpälsad själ med mössan väl neddragen i pannan. Vi andra får försöka hänga på så fort som möjligt och hoppas på att vi inte missar för många bra dagar på sjön.

Vecka 14 eller 15 planerar vi att till slut komma igång med att iordningställa husbilsparkeringen och samtidigt få en trevligare angöring med bil till hamnen. Fördröjningen har berott på diverse tillstånd från olika myndigheter som vi behövt för att få bedriva campingverksamhet för husbilar.

Planen ska jämnas ut och det ska läggas singel och dränering. Samtidigt bygger vi ett litet servicehus där husbilarna kan tömma både latrin och gråvatten. Investeringen gör vi för att husbilarna är en bra inkomstkälla för föreningen, väsentligt större än gästande båtar, och vi bedömer att den förbättrade service som vi nu bygger upp kommer att locka fler till hamnen. Vi har ju ett unikt läge och det är inte långt in till centrum med cykel. Den möjligheten ska vi naturligtvis utnyttja.

Så lite formalia; vi antog en stadgeändring på stämman i november med avseende på att framöver kunna kalla till stämmor i Andelshamnen via SMS/e-mail, både enklare och billigare. I förslaget hade vi även skrivit ”…… eller annat lämpligt elektroniskt hjälpmedel.” Bolagsverket accepterade inte denna skrivning, men godkände stadgeändringarna efter att vi strukit denna sats. Inga nya beslut behöver tas utan kravet var att vi informerade er medlemmar om ändringen, vilket härmed är gjort.

Vi har en hel del annat på gång, vilket ju framgår av Pias alldeles utmärkta infos som ni får löpande. Vi vill gärna öka medlemsaktiviteten i hamnen genom olika initiativ och nu testar vi och ser hur det faller ut. Kom gärna med förslag och idéer.

Nu hoppas vi på en fin vår med många bra dagar att se fram emot.

Styrelsen önskar er alla en riktigt glad påsk.

 

Med vänlig påskhälsning, P-O Carlsson.

kyckling

 

 

2015-12-21

Kära Lagunare,

som Pia tidigare skrivit gick årsstämman och årsmötet bra, med drygt ett sjuttiotal medlemmar som deltog. Det får ju anses som ett relativt bra antal, i alla fall utifrån hur många som brukar komma. Det var ju hård konkurrens från ett annat evenemang eftersom Zlatan var i stan.

Annars är inriktningen, för egen del, nu att få letat fram tomtekläderna. För de flesta av oss manliga medlemmar gäller ju att:

först tror man på tomten,

sen tror man inte på tomten,

sen är man tomten

och till sist liknar man tomten.

 

Från styrelsen önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

autograf

P-O Carlsson.

Tomten

 

 

 

 

2015-11-17

Kära Lagunare!

Hamnbassängen börjar se tom ut och ger onekligen ett visst melankoliskt intryck. Det är väl bara det varma vädret som gör att man kanske inte helt inser hur sent på året det börjar bli och att det snart är jul. Det senare blev man ju förövrigt upplyst om redan för ett par veckor sedan när en del affärer hade börjat med julskyltning och reklam för snöslungor (i Skåne?).

Oavsett så är det dags för vår årliga föreningsstämma i Andelshamnen och årsmötet i Båtsällskapet, närmare bestämt på onsdag den 25 november.

I år har vi ovanligt många motioner, vilket jag tycker är bra. Det tyder på ett engagemang för olika frågor i hamnen. Till två av motionerna ber styrelsen stämman om att låta oss utreda frågorna under innevarande verksamhetsår då det inte omedelbart är helt klart vad eventuella förändringar kan komma att leda till.

En motion innefattar med bilagor totalt 27 sidor och det var inte möjligt att skicka dessa rent fysiskt till er alla. De har istället gått i mejl till dem av er som lämnat mejladress till kansliet, bortsett från en bilaga som inte har med fallet att göra och som getts felaktigt diarienummer av Tingsrätten. Dock finns denna bilaga med tillsammans med alla övriga i de kallelser som lagts ut i klubbhuset. Det gick inte att hänga upp dem på tavlan, som stadgarna stipulerar.

Så, avslutningsvis vill jag bara påminna om att det till Andelshamnen, som ju är en ekonomisk förening, endast är möjligt att lämna fullmakt till make/maka, sambo eller annan medlem. Så skulle ni händelsevis exempelvis var särbo lämnar ni lämpligen fullmakt till en annan medlem.

Vi se på onsdag i nästa vecka!

 

Med vänlig hälsning, Per-Olov Carlsson, ordförande.

 

 

2015-08-19

Kära Lagunare!

Hoppas att ni lyckats träffa något av det fina väder som sommaren till slut ändå lyckades bjuda på. Ska man vara lite gnällig, trots allt, kunde det ju blåst lite mindre sista tiden, men solen har i alla fall lyst och det får man vara tacksam för.

I mitt förra mejl skrev jag om att vi planerade en familjefest med olika aktiviteter till den 29/8. Tyvärr får vi konstatera att det inte varit möjligt varken tidsmässigt eller resursmässigt att fullfölja den planen denna gång. Stundande arbete med bokslutet har fått prioritet, vårt verksamhetsår slutar ju den 31/8. Vi ska försöka återkomma vid annat tillfälle, då vi tror att det är bra för den gemensamma klubbandan. Men tyvärr, denna gång nådde vi inte hela vägen.

Vill också ännu en gång påminna om att motionstiden för motioner till stämman/årsmötet går ut i kommande månadsskifte. Skicka dem till kansliet så kommer styrelsen att behandla dem under septembermötet.

Är någon av er intresserade av styrelsearbete, hör av er till Torgny Appelkvist, som är ordförande för valberedningen. Vi behöver medlemmar med kompetens och vilja att hjälpa till ett tag för att utveckla och driva hamnen på ett bra och effektivt sätt. Kanske har du något område du gärna vill hjälpa till med, utan att du vill gå in i styrelsearbetet; hör av dig till mig, vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla tempot uppe.

Det var allt för denna gång.

Ha en fortsatt fin sommar, P-O Carlsson.