Kursstart

Dags att utbilda sig vidare

Nu startar vi nästa utbildning för Lagunens och LSS medlemmar. Starten kommer att vara den 20 januari i Lagunens klubbhus. Vi anpassar lokalen till rådande pandemiregler och man stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Vi kommer även att sända lektionerna via Zoom eller Teams om man inte kan vara på plats. Om ni är tvungna att avbryta pga sjukdom så är ni välkomna på nästa kurs istället.
Anmäl er snarast till henrik@yachtschool.se och betala in kursavgiften 2000 kr till Bg 609-5947, glöm inte ert namn. Kursmaterial beställer ni senare och det betalas vid överlämnandet på kursen. Ni som har läst förarintyg och har boken Fritidsskepparen använder samma bok.

KustskepparIntyg

Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdagen 20 januari 2021 kl 18:30.

UPPLÄGG
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursledare
Henrik de Vries/Pär Edholm

Kursmaterial
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

Anmälan till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Mvh
Henrik de Vries
RYA Yachtmaster/FBVII/Förrättare NFB

mail: mailto:henrik@yachtschool.se
phone +46 766 453 000
www.yachtschool.se
Utbildare sedan år 2000

Valberedningens förslag 2020

Med utgångspunkt från den återkoppling valberedningen fått av verksamheten i Lagunen föregående verksamhetsår samt med hänsyn till de utmaningar föreningarna står inför har arbetet följt följande principer:

  • Minska antalet styrelseledamöter samt suppleanter till minsta möjliga enligt stadgarna. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete.
  • Bredda kompetensen i styrelsen med kandidater med olika kompetens och bakgrund.
  • Ge förutsättningar för nya arbetssätt som gör det möjligt att arbeta med ett mer kollektivt och delegerat ledarskap. Avsikten är att avlasta de mest arbetskrävande positionerna i styrelsen och att fördela arbetet jämnt med tydligt delegerade ansvarsområden. Att lyckas med denna strategi är långsiktigt viktigt för att underlätta rekryteringen.
  • Åldersmässigt försöka få en mer representativ fördelning.

Nedan presenterar sig de kandidater som valberedningen föreslår till de olika poster som står för omval/nyval.

ORDFÖRANDE
”Mitt namn är Nanna Geidenmark och jag studerar på den medietekniska fakulteten i Malmö. Jag kommer främst sträva för att främja hamnens interna arbetsstruktur och kommunikationsmetoder hos styrelsen samt gentemot medlemmarna. Mitt mål är att skapa förutsättningar för en ännu mer levande och aktiv hamn med fler möjligheter för medlemmar att engagera sig.”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-12.png

Ledamot: Ulf Löfberg
Jag har drivit mindre/medelstort företag i många år. Har erfarenhet av företagsledning, utveckling (främst mjukvara och elektronik), ekonomi, personalhantering och viss insyn i juridik. Är tekniskt allmänbildad med en civilingenjörsexamen i elektroteknik som bas, men också praktiskt händig inom bl.a. elektronik, el, värme, kyla, vvs, bygg och fordon. Jag vill bidra till ett effektivare styrelsearbete och att samarbetet mellan styrelse och hamnkapten blir mer professionellt. Jag vill även arbeta för att kommunikationen mellan styrelsen och Lagunens övriga medlemmar och gäster blir tydligare och mer pedagogisk.

Ledamot:
Hans Birth
Jobbar med teknisk support och aftersales inom storkök.
I styrelsen är jag verksam i Framtidsgruppen Lagunen. Jag är en av initiativtagarna för barnens segelskola sommaren 2020.
Gärna fortsätter jag i styrelsen och inom Framtids- gruppen för att kunna hjälpa till att utveckla vår hamn.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-8.png

Ledamot: Patrik Lilja ”Jag kommer att jobba för en hamn som är attraktiv, modern och miljömedveten – både ur ett medlemsperspektiv men också som gäst i vår hamn eller våra ställplatser. Viktigt för mig är en ”aktiv hamn” där medlemmar känner en social tillhörighet och gemenskap, att det händer saker som tex onsdagsseglingar eller om man bara passerar förbi på sin cykel- eller hundrunda. Sist men inte minst kommer jag att arbeta för att det finns ett rättvise-perspektiv och att alla medlemmar får så stor nytta av sin medlemsavgift som möjligt.”

Ledamot: ”Runar Åsly – det är jag. Kärt barn har många namn så jag lyder även Norrbaggen eller  Moroten. (Om du har sett mig hissa segel så fattar du varför) . Fd Arméofficer med vissa drag av ”Ove” och gillar att få saker gjorda. Har under  senaste året engagerat mig i att få flera att hänga med ut att segla med Kappseglingsklubben med hyfsat resultat. Jag tror vi har en del att hämta på att välkomna och ta hand om nya båtägare för att göra hamnen till en levande samlingsplats för båtintresserade Malmöbor. Jag går igång på aktivitet och tycker nördar är helt underbara. Besitter hög digital kompetens.”

Ledamot: Jag heter Robert Ek och jag har varit medlem på Lagunen sedan våren 2017. Jag är tvåbarnsfar och jobbar som metallarbetare på ett bronsgjuteri. Över åren har jag skaffat mig en del erfarenhet av styrelsearbete och är sedan några år tillbaka sekreterare i bostadsföreningen Hemfrid i Malmö.

Suppleant: Jag heter Fredrik Andersson och är 48 år. Jag har varit medlem i lagunen  ca 4 år och har vid flera tillfällen hjälp till med markarbeten. Jag har arbetat som grävmaskinist i dryga 20 år där även planläggning från både trädgårdar till större ytor har behövts fixas.

När tiden finns tillbringar jag gärna tid i Lagunen där jag kan mixa både arbete med nöje på ett sätt som både gynnar mig själv och framtida lagunen. Idéerna för hamnen är många och ser fram emot en utveckling både ekonomiskt och för trivsamheten.

Suppleant: Mitt namn är Fredrik Gustafsson, jag bestämde mig för att köpa en båt för att lära mig segla för snart 5 år sedan och har blivit lite bättre varje år. En rolig upptäckt är att jag tycker det är minst lika kul att underhålla och renovera båten som att faktiskt vara ute att segla. Till vardags jobbar jag som utvecklare på Axis i Lund och har en bakgrund som civilingenjör i elektroteknik. Just nu håller jag på att bygga båttält i Lagunen och sommartid sover jag mest på båten eftersom min lägenhet saknar balkong att äta frukost på. Har suttit i styrelser under studietiden och sitter nu i styrelsen för Fortissimoklubben (vilket är namnet på den båttyp jag har). Lagunen ligger mer och mer centralt och hamnen kommer behöva nya intäkter och en mer affärsmässig drift för att överleva. I styrelsen vill jag därför driva detta så varsamt som möjligt, så att de värden vi har i lagunen idag är kvar samtidigt som vi kan överleva som hamn.

Från valberedningen

Kära medlemmar.

Vi i valberedningen är i full gång med att ta fram förslag på förtroendevalda som ska framläggas till stämman i Andelshamnen och till årsmötet i Båtsällskapet. Till Andelshamnen söker vi en revisorssuppleant och till Båtsällskapet en lekmannarevisor samt en revisorssuppleant. Är ni intresserade hör gärna av er till mig Per Olov Carlsson, 0703 674640.

Med bästa hälsningar Per Olov, sammankallande för valberedningen.

Rensning av mastskjul

I mastskjulet skall endast master förvaras och dessa master skall vara uppmärkta. Alla omärkta master, master med spridare och eller wires och eller stag och eller bommar kommer att flyttas ut under höstens klubbtjänst, 2020-10-31, radarutrustning skall också bortmonteras.

Till den klubbtjänsten kommer det att behövas ca 20 st deltagare med bra fysik.

Lagunens kurser höst/vinter

Vi startar våra kurser i oktober. Nedan finner du information om Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF , under ledning av Henrik de Vries.

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till ovanstående mail alt mobil 0766-453 000

FÖRARINTYG
Start Torsdag 15 oktober 2020 kl 18:30 Pris 2000 kr exkl material och examination


Kursen innehåller:
– Svenska sjökort, symboler och förkortningar
– Navigering (grunder)
– Lämplig båtutrustning
– Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
– Miljö
– Väder och vind
– Lagar och regler
– Knopar
– Fyrar och landmärken

Upplägg:
Innefattar 8 träffar plus 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 625 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok (om du har) vid examinationstillfället.

Båtpraktik (rekommenderas men är inget krav) kan anordnas i samband med kursen till en kostnad av ca 500 kronor.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs. Deltagaren skall under kalenderåret fylla minst 12 år.

Kursmaterial:
Kursmaterial kan du beställa av Henrik via mail henrik@yachtschool.se.

Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 931 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal.

KUSTSKEPPARINTYG
Pris 2000 kr exkl material och examination
Start torsdag, 14 januari 2021 kl 18:30.

Upplägg:
Innefattar 7-8 träffar samt 1 examinationstillfälle. Förhörsavgiften 500 kronor betalas kontant till förhörsförrättaren vid examinationstillfället. Ta med legitimation och intygsbok vid examinationstillfället.

Innehåll:
Du får lära dig bl a mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC/VHF. Kustskepparintyget fodrar ingående kunskaper om de internationella sjövägsreglerna, fartygsljus, ljud-och ljussignaler, sjökort, fyrbelysningssystem, säkerhet och sjömansskap.

Mål:
Kursen leder fram till ett kustskepparintyg som är ett krav för att föra fram båtar som är minst 4 x 12 m. Kostnad för examinationen tillkommer med 625 betalas till examinatorn på plats. Kursen avslutas med en uppskrivning inför NFB ( nämnden för båtlivsutbildning) godkänd examinator.

Förkunskaper:
Förarintyg (ett krav för examination) samt genomförd båtpraktik. Krav för examination är fyllda 15 år.

Kursmaterial:
Kostnad för material tillkommer. Samma bok som används i förarintyg. Ett komplett paket för Förarintyg innehåller:
Fritids skepparen (Utterström)
– Passare, köpes på kursen.
– transportör
– Övningssjökort 93 (väst)
Bra att ta med sig, anteckningspapper, blyertspenna, suddgummi, linjal

VHF-SRC Din livlina till land med praktik
Start datum, torsdagen 18 mars 2021 kl 18:30. Pris 1100 kr inkl material

Innehåll och mål:
Att erhålla grundläggande kunskaper för VHF/SCR-certifikat.
Kursen hjälper dig till ett säkrare sätt att hålla kontakt på sjön – med telefon, väderinformation, trafikvarningar etc.
. Allmänt om VHF och VHF-nätet
– DSC, GMDSS
– Sjösäkerhet och radiotrafik.
– Nödtrafik.

Upplägg:
Kursen omfattar tre sammankomster med teori och radioträning samt en träff med skrivning.

Förkunskaper:
Det enda som behövs är ett stort intresse!

Kursmaterial:
Inte fastställt

Bra att veta
Teori och skrivning vid fjärde träffen med av NFB godkänd provförrättare. Avgiften på 625:- (2020) betalas direkt till provförrättaren vid skrivningstillfället.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss!

All anmälan, oavsett kurs, till henrik@yachtschool.se
Frågor till adressen ovan eller på telefon 0766-453 000

Samling vid Grillen!


Vi har glädjen att presentera Limhamns Kött & Vilt för säsongen 2020

Premiär Fredag 12 juni lö 17:00

På fredagar och lördagar 17:00 – 22:00 under sommaren kommer de att finnas på området med sin vagn och erbjuda oss både gott från grillen och även erbjuda öl och vin. Allt till humana priser

Så välkommen, Lagunare och vänner!

Klubbtjänst 2020

Fortsättningsvis kommer klubbtjänst ske enligt följande:

Första Klubbtjänsten        sista lördag i mars
Andra Klubbtjänsten        maj/juni (x)
Tredje Klubbtjänst           sista lördag i oktober

Vårens klubbtjänst, den i mars, blev inställd p.g.a. rådande situation.  Sommarens klubbtjänst är fortfarande aktuell. Information om detta kommer att aviseras via e-mail som vanligt och en anmälningslista kommer i så fall att finnas i klubbhuset men det går även att meddela kansliet.

Vårfest & Klubbtjänst

Styrelsen har idag beslutat att ställa in både festen och klubbtjänsten som varit planerade nu i maj. Vi beklagar och hoppas att vi kan bjuda in Er till dessa aktiviteter när coronan har gett sig av. Var rädda om Er MVH
Peter Ravn-Holm Ordförande


Årsmärke 2020

Så har årets upplaga anlänt kansliet. Gör som vi brukar göra – ta med dig giltigt försäkringsbrev och motta årets (utförliga) märken!