Personalen


Här är Janne, Lagunens hamnkapten!

Oftast anträffbar – annars ring gärna.

Tel: 040-160430

 

 

 

 

Christer är vår fastighetsskötare.

Han håller ordning både inne i

klubbhuset och ute på området,

sköter grönytor, viss renhållning,

vissa reparationer….

 

 

 

Överhuvudet på hamnkontoret är Pia,

jobbar heltid, vardagar, året runt, och nås på:

tel: 040.160418

mail: kansli (at) lagunen.nu   (at)=@

skr

 

                                                      Har du läst ?