Från valberedningen

Kära medlemmar.

Vi i valberedningen är i full gång med att ta fram förslag på förtroendevalda som ska framläggas till stämman i Andelshamnen och till årsmötet i Båtsällskapet. Till Andelshamnen söker vi en revisorssuppleant och till Båtsällskapet en lekmannarevisor samt en revisorssuppleant. Är ni intresserade hör gärna av er till mig Per Olov Carlsson, 0703 674640.

Med bästa hälsningar Per Olov, sammankallande för valberedningen.