Flaggningstips från medlem

Banner Sv FlaggaMan får ofta frågor om vad som gäller vid flaggning: många båtar har danska flaggan (artighetsflaggan) uppe hela tiden och många har jämnt den svenska flaggan uppe (under hela dygnen) samt många inte använder klubbflagga.

Hos besökande båtar är det alltid trevlig att se att de har hissat Svenska flaggan i styrbord som är ”båtens goda sidan” samtidigt som man undrar vad danska gäster tycker om oss som ibland inte orkar hissa ner deras flagga, artighetsgesten minskar i värde då…

 Se: http://www.nationalflagg.se/flaggregler-ombord.html

Med ”svensk ägare” avses den som är medborgare eller är bosatt i Sverige