Alternativ klubbtjänst

Nu har Tore satt upp en anmälningslista för alternativ klubbtjänst ute på anslagstavlan. De utav er som ej kan/vill delta på vår/höstklubbtjänsten  och som har möjlighet att hoppa in och hjälpa till med någon arbetsuppgift lite spontant skriver upp er på denna lista med namn, bryggplats, eventuellt yrke samt telefonnummer.