Är du rädd om din båt?  Vi vill minimera stölderna i hamnen!

Båtklubbar kring Stockholm har, i samarbete med SSF, minskat sina stölder markant sedan DNA-märkning har genomförts. Vi på Lagunen kommer att göra motsvarande och hälsar dig välkommen till

Informationsmöte om DNA-märkning

Klubbhuset måndag, 11 April kl 18:00

Anmälan till: kansli@lagunen.nu

SSF