Regler för Hyra bryggplats

                                                                                             Bilaga 2, Hamnordningen

 

REGLER FÖR LÄGENHETSARRENDE AVSEENDE BRYGGPLATS

 

  1. När hyresgästs båt ankommer till hamnen skall kansliet meddelas.
  2. Båten får endast förläggas på anvisad båtplats.
  3. Hyresdekal ska fästas så att den är väl synlig från bryggan.
  4. Det åligger hyresgästen att hålla båten fullgott försäkrad under avtalstiden. Gällande försäkringsbevis skall uppvisas för att få teckna hyresavtal.
  5. Andelshamnen Lagunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba hyresgästens båt eller tillhörighet på grund av storm, brand, stöld eller liknande orsak.

 

Nycklar till Andelshamnens anläggningar kan ej utkvitteras av hyresgästen. De yttre toaletterna i klubbhuset och gästtoaletterna är öppna hela dygnet under sommarhalvåret.

 

 

Hamnordningen finns bl.a. publicerad på föreningens hemsida http://lagunen.nu/.